Απόφαση 2/2020 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης