ΑΠΟΦΑΣΗ 28 /2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2024