ΑΠΟΦΑΣΗ 29 /2023 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής/μουσικών οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη στην οδό Ζακύνθου 7 στις Σέρρες».