ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης – ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑιΔΟΤΟΠΟΥ – στην ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ -Κ ΧΑΒΟΣ –ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ Ο.Ε με εκπρ. τον ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ στο 1Ο χιλ. Σερρών- Δράμας.