ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ1 56.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ & ΚΑΔ2 56.29 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ πού βρίσκεται στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 3 & Θέμιδος γωνία ιδιοκτησίας ” ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” με εκπρ. τον ΧΑΛΚΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.