ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με ΚΑΔ1 56.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΑΔ2 56.30 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ πού βρίσκεται στην οδό Μεραρχίας 33 ιδιοκτησίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Θεοχάρη”