ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020”.