ΑΠΟΦΑΣΗ 20/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20 / 2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. . 56.30(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ )56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ) πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδο Κουντουριώτου 24 ιδιοκτησίας ΒΟΡΟΣΙΛΟΒ ΟΛΕΓΚ εκπρ. της ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Ε »