ΑΠΟΦΑΣΗ 19/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 19 / 2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Τερμα Μεραρχίας ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του Θεοδώρου»,