ΑΠΟΦΑΣΗ 18/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ) 56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ) πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Μεραρχίας 33 ιδιοκτησίας ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Θεοχάρη».