ΑΠΟΦΑΣΗ 24/ 2021 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την«Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης κανονισμού δράσεων χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων»,