ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. 56.30 πού βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Βύρωνος και Πόντου 9 ιδιοκτησίας ΛΑΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανασίου»