ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ) 56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ) ιδιοκτησίας ΝΤΑΟΥΔΗ–ΤΟΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ εκπρ. της SINATRA Ι.Κ.Ε., που βρίσκεται στις Σέρρες στην οδό Εξοχών 53».