ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. 56.30 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ) 56.10 (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ) ιδιοκτησίας ΤΣΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ εκπρ. της GITYZEN I.K.E. που βρίσκεται στην Ακρόπολη- Σερρών».