ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ πού βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Σερρών ιδιοκτησίας ΣΙΟΥΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Πολυχρόνη»