Ανακοίνωση Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων σχετικά με την Οστεοφύλαξη

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΙΟΥ Π. – Α.
Τηλέφωνο: 23210 22584

 
Σέρρες, 24/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών(απόφαση δημοτικού Συμβουλίου 774/2015), ορίζεται ότι η οστεοφύλαξη χρεώνεται με 30,00 ευρώ ανά έτος.

Παρακαλούμε όσοι είστε υπόχρεοι συγγενείς, να προσέλθετε άμεσα στο γραφείο των κοιμητηρίων με το ΑΦΜ του υπόχρεου, για την εξόφληση των απλήρωτων ετών.

Σε αντίθετη περίπτωση τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήρι των κοιμητηρίων, εφόσον έχει παρέλθει η εξαετία και σε κάθε περίπτωση, θα προβούμε σε οίκοθεν χρέωση των οφειλόμενων ποσών.