Ανακοίνωση Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων σχετικά με το ΑΦΜ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Πληροφορίες: ΜΕΛΛΙΟΥ Π. – Α.
Τηλέφωνο: 23210 22584

 
Σέρρες, 24/4/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑΦΗ, ΕΚΤΑΦΗ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΗ ή ΑΛΛΗ, ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ.