ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ – ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βενιζελου 139, Σέρρες
Ταχ. κωδ.: 62125

Πληροφορίες: Δαγκούλη Κυριακή
Τηλέφωνο: 2321022487  (Εσωτ.4)
Fax: 2321022472
Email: opakpa@otenet.gr

 
Σέρρες, 02/05/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ –ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α» ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οι αιτήσεις για τις νέες  εγγραφές νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς του «ΟΠΑΚΠΑ» του  Δήμου Σερρών θα κατατεθούν για την  σχολική  περίοδο 2018 – 2019 σύμφωνα με την αρ.  100/2018  απόφαση του Δ.Σ.  από 10-5-2018 έως 31-5-2018 σε έναν από τους Παιδικούς Σταθμούς που αναφέρονται στην συνημμένη ανακοίνωση.

Στους  Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 8 μηνών  έως  2,5 ετών και νήπια από 2,5  ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο. (4 ετών έως  την 31-12-2018).

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων δίνονται από τις Υπεύθυνες των παιδικών Σταθμών καθώς και από την Διευθύντρια της Προσχολικής Αγωγής  κα Δαγκούλη Κυριακή όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ (pdf)

ΑΙΤΗΣΗ (MS-WORD)

Attachments