7-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στην ιδιοκτήτρια καταστήματος κ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ με την επωνυμία «—-» επί της οδού Π. Τσαλδάρη & Πατρών.