14-2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΒΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης – ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑιΔΟΤΟΠΟΥ – στην ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χ -Κ ΧΑΒΟΣ –ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ Ο.Ε με εκπρ. τον ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ στο 1Ο χιλ. Σερρών- Δράμας.”