6-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον ιδιοκτήτη καταστήματος κ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛ0Η με την επωνυμία “—” επί της οδού Λ. Παπαπαύλου & Νικ. Φωκά.