5-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 5 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον ιδιοκτήτη καταστήματος κ. ΤΡΑΓΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ με την επωνυμία «–» επί της οδού Π. Τσαλδάρη 22.