4-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΛΙΑΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ-ΤΡΑΝΤΣΙΔΗΣ-ΧΑΜΠΙΔΟΥ Ο.Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χωροθέτηση ζώνης για την έκδοση αδείας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον ιδιοκτήτη καταστήματος ΛΙΑΝΟΣ-ΜΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ-ΤΡΑΝΤΣΙΔΗΣ-ΧΑΜΠΙΔΟΥ Ο.Ε. με την επωνυμία “ΤΟ ΧΑΜΙΝΙ” επί του πεζοδρόμου των οδών Ζακύνθου και Πατρών γωνία.