3-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μ.Ο ΣΤΟΙΚΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3 /2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα με καδ. 56.10 (Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων) ιδιοκτησίας ΣΤΟΙΚΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Βασιλείου πού βρίσκεται στο 5ο χιλ. Σερρών-Θεσσαλονίκης ”.