56/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκμίσθωση εκ νέου του υπ’ αρ. 566 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών»