55/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Νίκαιας Εργατικών Κατοικιών».