54/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας στο Πάρκο Ειρήνης στην περιοχή Παλαιά Σφαγεία».