53/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: : «Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων σε παιδιά έως 25 ετών»