57/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 57 /2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκμίσθωση εκ νέου τμημάτος του υπ’ αρ. 7503 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών».