3/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: : “Πρόταση μετονομασίας τμήματος της οδού «Ίωνος Δραγούμη» σε οδό «Μητροπολίτου Μαξίμου”.