2/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 50 € για αγορά τροφίμων την εορτή του ΠΑΣΧΑ 2023.