1/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκμίσθωση εκ νέου τμημάτων του υπ’ αρ.2726 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών».
Εισήγηση από: Το Τμήμα Προσόδων και Δημόσιας Περιουσίας του Δήμου Σερρών