51/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών

ΑΠΟΦΑΣΗ 51 /2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 50 € για αγορά τροφίμων την εορτή των Χριστουγέννων 2022, στους οικονομικά αδύναμους πολίτες της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών».