1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45212225-9. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (362.903,23 ευρώ).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-1-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

 

Σύμφωναμε την αρ. 170/2021 απόφαση του Δημάρχου η ημερομηνία αποφράγισης προσφορών μετατείθεται για την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.