ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Από σήμερα και για 7 ημερολογιακές μέρες (έως 21/3/2023) οι αιτήσεις στο Τμήμα Προσωπικού από 8:30π.μ. – 13:30μ.μ.

Συνημμένα Αρχεία