Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής για 2-1-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Σέρρες 29/ 12 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρωτ. : 44459
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 1
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.00π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), την υπ. αριθ. 1327/110556/23-12-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότηση προεδρείου δημοτικού συμβουλίου» και την υπ. αριθ. 1328/110575/23-12-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Διαδικασία εκλογής μελών και συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής».