ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΣ για 12 -7-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 11 Ιουλίου 2016  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                Αρ. Πρόσκλ.:12
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                         
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Π Ρ Ο Σ:
κ.κ. 1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών
Έδρες τους
 
    Έχοντας υπόψη:
  Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00΄, λόγω της  συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στις 13-07-2016 και λήψης απόφασης σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων.             
                             Εισηγητές: Τα μέλη της αντιπολίτευσης.   
                                                                                 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
Κοινοποίηση:                                                                          
  1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου
  2. κ. Δ/ντή Διοικητικών 
  3. κ. Δ/ντή Τ.Υ.Δ.                                                   
  4. κ. Δ/ντή Καθαριότητας                                       
  5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
  6. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών
  7. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
  8. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
      Π. Κωστοπούλου 2
  9. Εμπορικό Σύλλογο
      Π. Κωστοπούλου 2
10. ΟΕΒΕΣ           
      Π. Κωστοπούλου 2
11. Οικονομικό Επιμελητήριο
      Μεραρχίας 14
12. Δικηγορικό Σύλλογο
      Μεραρχίας 53
13. Ιατρικό Σύλλογο
      Τσαλοπούλου 12
14. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
      Κ. Καβάφη 1
15. Τ.Ε.Ι. Σερρών
      Ενταύθα 
16. Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων:
      – Σερρών
      – Μητρουσίου
      – Λευκώνα
      – Σκουτάρεως
     (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)
17. Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων:  
      – Αγίας Ελένης
      – Αδελφικού
      – Αναγέννησης
      – Άνω Βροντούς
      – Άνω Καμήλας
      – Βαμβακιάς
      – Βαμβακούσσης
      – Ελαιώνος
      – Επταμύλων
      – Καλών Δένδρων
      – Κάτω Καμήλας
      – Κουβουκλίου
      – Κουμαριάς
      – Κωνσταντινάτου
      – Μονοκκλησιάς
      – Οινούσας
      – Ορεινής
      – Πεπονιάς
      – Προβατά
      – Χριστός
      (Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των τοπικών σας συμβουλίων)