1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Ανακοινώσεις
  8. /
  9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                        Σέρρες 12-11-2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ                                  Αρ. Πρωτ.: 35114
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων &
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Βελτίωση θέσεων επαγγελματιών πωλητών στη λαϊκή αγορά Σερρών

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” θα προχωρήσουμε στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων για τους επαγγελματίες πωλητές που κατέχουν νόμιμη θέση στην λαϊκή αγορά Σερρών.
Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πωλητές που επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενή που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Σερρών από 19/11/2018 ημέρα Δευτέρα έως 30/11/2018 ημέρα Παρασκευή.
Η αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία και θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά : α) Φωτοαντίγραφο αδείας, β) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας, γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, δ) Βεβαίωση από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας για το χρόνο έκδοσης της άδειας, ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει υποπέσει σε παραβατικότητα κατά το προηγούμενο έτος, στ) αποδεικτικό καταβολής του ημερήσιου τέλους για τη λαϊκή αγορά των Σερρών έως 30/9/2018.
Επισημαίνουμε ότι :
1. Η άδεια πρέπει να είναι σε ισχύ
2. Το ημερήσιο τέλος για τη λαϊκή αγορά των Σερρών πρέπει να καταβληθεί έως 30/9/2018
3. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε’ και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ..
4. Σε χώρο και ημερομηνία που θα ορίσει η Υπηρεσία όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να προσέλθουν ώστε να επιλέξουν θέση με βάση τη σειρά προτεραιότητας της τελικής κατάταξης μοριοδότησης (συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η θέση της επιλογής τους).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών όπισθεν Διοικητηρίου πρώην ΤΥΔΚ , στα τηλέφωνα 23213 50547 και23213 50544.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ