Εναρξη λειτουργίας της 1ης ΤΟΜΥ Σερρών

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, λειτουργεί από τις 8 Οκτωβρίου η 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) στο Δήμο Σερρών και συγκεκριμένα επί της Πρ. Χριστοφόρου 25.

Στην 1η ΤΟΜΥ Σερρών θα παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο