πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Σέρρες, 7/5/2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης έχει εκδώσει πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «Επιχορήγηση και προβολή δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της Πολιτιστικής Δημιουργίας στη Μακεδονία και στη Θράκη» με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ».

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης έχουν αποκλειστικά σύλλογοι, σωματεία, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., νομικά πρόσωπα και δίκτυα αυτών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής δημιουργίας.

Καταληκτική ημ/νία υποβολής των αιτήσεων είναι η 17/5/2019 και ώρα 12:00.

Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, τους δυνητικούς δικαιούχους, τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων και τα δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής και ένταξης, τις επιλέξιμες δαπάνες και την καταβολή της επιχ/σης μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 2446/24-4-2019.

http://www.mathra.gr/?p=21350

                                                                                 Για το Γραφείο Τύπου