ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 23-9-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Σέρρες 17/09/2020
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                      Αρ. Πρόσκλ.: 9
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη

-τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένη

– Το υπ αριθ. Πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης &Τ.ΑΔ/νση Οργάνωσης &Λειτουργίας Τ.Α με θέμα Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 σύμφωνα με την οποία τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα διοίκησης των Δήμων, δύναται να συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών, εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης της ΠΝΠ (ΦΕΚ αριθμ. 55/11-3-2020)

σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 23 ΣEΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.15 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση ,της Επιτροπής με Θέματα: