302α / 2020 ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.