ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 20-11-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Σέρρες 16-11-2023
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                         ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:39347
ΤΗΛ. 23213/50113
Αριθμ. Προσκ. 16

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη
– τις διατάξεις της παρ.1,3,6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,
– την υπ΄αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
– τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 τεύχος ( Α 91 )
– την υπ΄αριθμ. 488/35496/24-4-2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
-τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/9-7-2022τεύχος Α΄) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
– την υπ αριθμ.398/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Σας προσκαλούμε στην 16η τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 12:30μ.μ ,στο χώρο συσκέψεων της Δ.Τ.Υ. στο γραφείο 23 του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: