ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για 18-7-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Σέρρες 12-7-2023
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                              ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:23825
ΤΗΛ. 23213/50113
Αριθμ. Προσκ. 11

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη

– τις διατάξεις της παρ.1,3,6 και 7 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Κλεισθένης Ι»,
– την υπ΄αριθμ. 374/ 39135/30-5-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
-τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ136/9-7-2022 τεύχος Α΄)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλούμε στην 11η τακτική μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη),συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 και ώρα 12:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

11-2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ