ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 42ΗΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σέρρες 15/ 12 / 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ. : 43013
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                          Αρ. Πρόσκλ.: 42
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ:

κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I», την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου” τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε μετ’ αναβολής τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος, λόγω έλλειψης απαρτίας στην προγραμματισμένη 42η Συνεδρίαση που είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2023. Η μετ΄αναβολής Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Attachments