ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ για 7-2-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σέρρες  24-01-2020
       ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                      
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ                       Αρ. Πρόσκλ:   1
 
                                                                                                            
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
 
1.Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σερρών
             2.Τον κ.ΔΙΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Αντιδήμαρχο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”                  
                και   κατά τόπον Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Σερρών
Ενταύθα
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Νόμου 4555/2018 “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”
σας καλούμε
σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος του Δημαρχείου Σερρών, την 07-02-2020 και ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: