ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 12-4-2024

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18η
                      Σέρρες  11 Απριλίου 2024

                      Αρ. Πρωτ.: οικ. 12668

                      Προσκλ.:18

  Προς
   
  Τακτικά Μέλη

Χράπα Παντελή (Αντιπρόεδρο), Γάτσιο Αθανάσιο, Μισιρλή Σπυρίδωνα, Μπάρμπα Μαγδαληνή, Πουλιάκα Παύλο, Φρυδά Νικόλαο, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, Χρυσανθίδη Βασίλειο.

   
  Αναπληρωματικά Μέλη

Κεσούλη Λεμονιά, Κεϊσογλου Παναγιώτη, Πανταζή Βασιλική, Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Καρασουλτάνη-Σιάκκα Χρυσούλα, Καρακολίδη Παναγιώτη, Τουρτούρα Ιωάννη, Βαφειάδη Μιχαήλ, Τούσκα Ελένη.

   
   
   
  Κοινοποίηση
  Δήμαρχο κ.Βαρβάρα Μητλιάγκα,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κ.Χρυσούλα Δρίγκα,
Γενικό Γραμματέα κ.Αριστοκλή Αναστασιάδη,
Γραφείο Αντιπολιτεύσεως,
Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων,
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018,

β) τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023),

γ) την υπ΄ αριθμ. 303/30971/01-02-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

δ) την υπ’ αριθμ. 02/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και

ε) την υπ’αριθμ. 20/24 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας καλούμε να συμμετέχετε την Παρασκευή 12 του μηνός Απριλίου 2024 και ώρα  09:05 π.μ.  στην 18η Κατεπείγουσα Μεικτή Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Καραμανλή 1, για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: