Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου – Πολιτικού Επιστήμονα (μετακλητό υπάλληλο)

Ο Δήμος Σερρών καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου – Πολιτικού Επιστήμονα (μετακλητό υπάλληλο), με αρμοδιότητες: σε θέματα πολιτικού σχεδιασμού και σχεδιασμού επικοινωνιακής πολιτικής, συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων και επιβοήθηση διοικητικών διαδικασιών.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email: sox@serres.gr του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου Σερρών, υπόψη κ. Καραγιαννίδη Δημήτριου, από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και για πέντε (5) ημέρες ήτοι από την Παρασκευή 12/04/2024 μέχρι και την Τρίτη 16/04/2024.

Ανακοίνωση

Γνωστοποίηση

Αίτηση

Σχέδιο Υ.Δ.