1. Home
  2. /
  3. Δημοσιεύσεις
  4. /
  5. Ενημέρωση Πολιτών
  6. /
  7. Διαγωνισμοί
  8. /
  9. Προμήθεια πέντε (5) αυτοκινούμενων...

Προμήθεια πέντε (5) αυτοκινούμενων ηλεκτρικών αναρροφητικών χειραμαξιδίων

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια πέντε (5) αυτοκινούμενων ηλεκτρικών αναρροφητικών χειραμαξιδίων», προϋπολογισμού 94.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 117.180,00€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 139902, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 06/04/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι την 21/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα.

Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Οικονομική προσφορά» θα διενεργηθεί την 29/04/2022.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ