Προμήθεια καυσόξυλων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια καυσόξυλων του έτους 2017 για την θέρμανση των χώρων του αμαξοστασίου (συνεργείο Τεχνική υπηρεσία, συνεργείο σιδηρουργών, συνεργείο ξυλουργών, συνεργείο επισκευής κάδων, συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων) και για T. K. Άνω Βροντούς, σύμφωνα με  31/2017 Μελέτη ΔΟΥ και 544/2016 ΑΟΕ,  συνολικής δαπάνης 3.930,80 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατίθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις αριθ. 31/2017 μελέτης,  για τις ανωτέρω μέχρι 3-11-2017.